Revjakt och Grevlingjakt samt Elgjakt

Filmfakta

Toppval för dig

Eftersök på vildsvin med HJ:s Förvaltning

Eftersök på plats åt en grupp vak/åteljägare.

Innjagning tax

Innjagning av korthårig tax innan jaktstart. Tiken har före detta drivit et annat rådjur en...

Rådjursjakt med hunden Doris

Skjuter älg för min Kungsjöbackens Freja.

Efter upptag och ett kort ståndskall beslutar kvigan att förflytta sig. Turligt nog kommer den...