Wide Open – Karp – Under ytan

Detta är en film som tar upp grunderna i karpfiske. Vi får se fiskare med olika erfarenheter gå igenom förbeten, mäskning, krokbeten och redskap. Allting visas och gås igenom in till minsta detalj.
Vi kommer att koncentrera oss på undervattensdelarna av fisket. I de flesta av fiskesituationerna har vi placerat ut en undervattenskamera i mäsk-området. Vi ser karpen simma in i mäskområdet – och vi får se hur dom reagerar på förbetet och krokbetet. Dessa sekvenser är även intressanta att se för mycket erfarna karpfiskare.
Även andra fiskarter simmar igenom mäskområdet, vi får bland annat se sutare, mört, aborre och braxen samt spektakulära bilder från en gädda. Förutom detta är filmen fylld med vackra naturscener, atmosfär och fina karpfångster.