Wide Open – Mete – Under ytan

Denna film visar vad som händer under ytan när man metar, den tar upp olika fiskemetoder, utrustning, bete och inte minst fiskarnas beteenden.
På flera fiskeställen har vi placerat undervattenskameror vilket betyder att vi får en fantastisk insikt i vad som händer under ytan i realtid när man fiskar. Under det spännande fisket efter sutare får vi se en 3 kilos sutare hugga på kroken.
Du får se otroliga undervattensbilder i den här filmen men även fantastiska fångster, underhållande fiskesituationer och nya kunskaper. Det är en instruktiv film som går in på djupet i alla viktiga detaljer som är delaktiga vid mete. Vid varje fiskesituation visas illustrationer av de olika redskap som används av de rutinerade metarna i filmen.