Älgjakt i British Columbia med JR Hunting

Lockjakt på stor älg i British Columbia, Kanada.