Älgjakt på hästrygg i British Columbia med JR Hunting

Lockjakt på stora älgar i British Columbia, Kanada