ATN Mars 4K - Termisk sikte

George Dobre från Astro Sweden presenterar siktet ATN Mars 4K.

ATN International är ett dotterbolag till ATN Corporation, en ledande tillverkare och utvecklare av precision Night Vision Optics & Thermal Imaging. I över två decennier sedan grundandet har ATN utvecklat det största urvalet av optiska ljus förstärkare som tillgodoser konsumenter, jägare, brottsbekämpning och militära klienter.