Bearplay provar - Rössler

I denna serie provar vi olika jaktprodukter, nya som gamla.Vi plockar isär och visar hur saker fungerar, hur dem ser ut och testar dem åt dig.