Black Bore Productions - Death from Above

Detta är inte en jaktvideo. Filmen dokumenterar det allvarliga problemet med överpopulation av vildsvin och de extrema åtgärder som krävs för att bekämpa hotet mot amerikanskt jordbruk och levebrödet för hela nationen.

Den grafiska naturen av materialet är nödvändigt för att visa inte bara den djupa omfattningen av problemet, men även den verkliga effektiviteten i kontrollmetoden.

Känsliga tittare varnas.

Kontakta Pork Choppers Aviation på xtremehuntingadventures@gmail.com eller www.helihunts.com för att boka din vildsvinsjakt från helikopter.