Elgku som ikke var helt i form...gammel?

Ble litt overasket da jeg kom frem til denne ...skal vi kalle det losen?
Etter at dyret var flådd fantes det ikke kulehull eller noen andre synlige skader.
Bare gammel å skrøpelig?