Fluna tech - Rengöring för ljuddämpare

NYHET! Fluna SDR är ett speciellt rengöringsmedel och avfettningsmedel för automatisk rengöring av ljuddämpare. Fluna SDR tar automatiskt bort pulverrök och förbränningsrester från metallytor.