Grytjakt

Grytjakt mycket möda och stort besvär! Dock som det är med jakt ibland så slank räven ut ur näven så det blev 1-0 till räven.

Vi var tvungna att göra två nedslag. Och när vi väl fick upp hunden så tryckte sig räven i mellan spaden och allt gick förlorat. 2 timmar med att gräva och lyfta sten. Men jakt är jakt. Och det är första gången vi provar att filma så jag hoppas att det blir bättre resultat och film framåt.