Hornady ammunition

Rasmus Boström har höga krav på sin utrustning, speciellt ammunitionen. Hornady har levererat på Rasmus höga förväntningar och han går här igenom en del av deras sortiment.