Jakten För Alla

Jakten För Alla

11 Episodes

Den inspirerande jaktserien "Jakten För Alla" med den omvittnat duktiga jägaren Jonas Johansson.
Förutom att hantera viltförvaltningen på Stora Eks egendom utanför Mariestad så arbetar Jonas heltid på Kjells Vapen i Götene sedan drygt tio år tillbaka. Förresten har Jonas bara ett ben också. När han var liten drabbades han nämligen av cancer och fick amputera vänsterbenet – ett hårt slag för en aktiv 11-åring vars liv kretsade kring olika sporter och att få följa med pappa och morfar ut på jakt.
Med Jakten för alla vill Jonas Johansson och vi på Bearplay visa att det går att komma ut i skogen och jaga trots att man har ett funktionshinder. Vilka hjälpmedel som finns, att man inte ska sluta när det känns tufft och att man aldrig ska ge upp sina drömmar. Naturen har en stärkande kraft och om nu någon trodde att Jonas skulle vara en sämre jägare för att han bara har ett ben, ja, då väntar verkligen en radda överraskningar under den här programseriens gång.
I serien viker vi inte en millimeter för de svåra frågorna. För ingen ska tro att man inte sliter med tvivel och mörka stunder när man drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olycka, men samtidigt vill vi också visa all den glädje och kärlek som jakten och fisket ger oavsett bakgrund och förutsättningar. Alla härliga upplevelser i skog och mark som ger en kraft att hantera och njuta av livet även i övrigt.

**English**
The inspiring hunting series "Jakten För Alla" with the testified talented hunter Jonas Johansson.
In addition to managing the game management on Stora Ek's property outside Mariestad, Jonas has been working full time at Kjells Vapen in Götene for just over ten years. By the way, Jonas only has one leg as well. When he was little, he suffered from cancer and had to amputate his left leg - a hard blow for an active 11-year-old whose life revolved around various sports and to be allowed to go hunting with his father and grandfather.
With Jakten för alla, Jonas Johansson and we at Bearplay want to show that it is possible to get out into the woods and hunt despite having a disability. What aids are available, that you should not stop when it feels tough and that you should never give up your dreams. Nature has a strengthening power and if someone thought that Jonas would be an inferior hunter because he only has one leg, well, then a lot of surprises really await during the course of this program series.
In the series, we do not bend a millimeter for the difficult questions. For no one should believe that you do not struggle with doubt and dark moments when you suffer from an illness or have an accident, but at the same time we also want to show all the joy and love that hunting and fishing give regardless of background and conditions. All wonderful experiences in forest and land that give a power to handle and enjoy life in general as well.

Jakten För Alla
 • Jakten För Alla : Rådjursjakt Med Tax Del 1

  Episode 1

  Premiär för den nya inspirerande jaktserien "Jakten För Alla" med den omvittnat duktiga jägaren Jonas Johansson. I det första avsnittet får du hänga med Jonas och hans vänner på rådjursjakt med tax i Västra Götaland. Förutom att hantera viltförvaltningen på Stora Eks egendom utanför Mariestad så ...

 • Jakten För Alla : Rådjursjakten Fortsätter Del 2

  Episode 2

  I det andra avsnittet av Jakten För Alla fortsätter rådjursjakten på snötäckta marker i Västra Götaland. Jonas Johansson och hans jaktkamrater bjuds på musik i skogen där jaktlyckan till sist uppenbarar sig.

  **English**

  In the second episode of Jakten För Alla, the roedeer hunt continues on sno...

 • Jakten För Alla : Dovpürsch Del 3

  Episode 3

  Häng med en Jonas Johansson och Jonas Lännbjer på ännu ett jaktäventyr. Denna gång smyger de genom skog och mark efter dovvilt. En spännande jaktform som Jonas Johansson brinner lite extra för.

  **English**

  Join Jonas Johansson and Jonas Lännbjer on another hunting adventure. This time they sne...

 • Jakten För Alla : Jakt Med Öknaskolan 1 Del 4

  Episode 4

  Vi följer med Jonas Johansson på händelserik drevjakt tillsammans med Öknaskolan. Det här vill du inte missa!

  **English**

  We accompany Jonas Johansson on an eventful driven hunt together with Öknaskolan. You do not want to miss this!

 • Jakten För Alla : Jakt Med Öknaskolan 2 Del 5

  Episode 5

  Vi följer med Jonas Johansson på händelserik drevjakt tillsammans med Öknaskolan. Det här vill du inte missa!

  **English**

  We accompany Jonas Johansson on an eventful driven hunt together with Öknaskolan. You do not want to miss this!

 • Jakten För Alla : Kanin Och Rävjakt På Gotland 1 Del 6

  Episode 6

  Det här är del 1 av 2 när Jonas, Jonas och Rasmus var hos Jimmy på Gotland för några dagars kanin och rävjakt. Räv jagar man lämpligast med stövare. Men kanin däremot, det jagar man bäst med iller. Häng med på en något annorlunda jakt med många trevliga ögonblick som skapar minnen för livet.

  ...

 • Jakten För Alla : Kanin Och Rävjakt På Gotland 2 Del 7

  Episode 7

  Det här är del 2 av 2 när Jonas, Jonas och Rasmus var hos Jimmy på Gotland för några dagars kanin och rävjakt. Räv jagar man lämpligast med stövare. Men kanin däremot, det jagar man bäst med iller. Häng med på en något annorlunda jakt med många trevliga ögonblick som skapar minnen för livet.

  ...

 • Jakten För Alla : Pass Upp! Trailer

  Se hela avsnittet på www.bearplay.se

 • Jakten För Alla : Kanin Och Rävjakt På Gotland Trailer

  Se när Jonas, Jonas och Rasmus var hos Jimmy på Gotland för några dagars kanin och rävjakt. Räv jagar man lämpligast med stövare. Men kanin däremot, det jagar man bäst med iller. Häng med på en något annorlunda jakt med många trevliga ögonblick som skapar minnen för livet.

  **English**

  See wh...

 • Jakten För Alla : Jakt Med Öknaskolan Trailer

  Vi följer med Jonas Johansson på händelserik drevjakt tillsammans med Öknaskolan. Det här vill du inte missa!

  **English**

  We accompany Jonas Johansson on an eventful driven hunt together with Öknaskolan. You do not want to miss this!

 • Jakten För Alla : Vem Är Jonas Johansson? Trailer

  Se hela avsnittet på www.bearplay.se