Markusfallet

I Ludvika kommun i Dalarna, ca 1 mil från Säfsen, Fredriksberg ligger Markusfallet där Anders Anderssons släkt har bott i generationer. Det är i dag ett Natura 2000 område med rik biologisk mångfald. Filmen är en dokumentation av arbetet som fortgår för att bevara naturvärdena.
Inspelad: 2011

Filmfakta

Toppval för dig

Bäverjakt med skott

Bäver jakt i Maj månad. Som ni kommer att se i filmen, förstår man vad bävern ställer till med....

Räv på drev smålandstövare

Var med som pass skytt åt en god vänn och hans smålandstövar tik på 2,5 år vi tog pass på ett...

Klipp fra noen revejakter...

Litt enkle klipp....

Eftersök på vildsvin med HJ:s Förvaltning

Eftersök på plats åt en grupp vak/åteljägare.

    mittfiske.se