Markusfallet

I Ludvika kommun i Dalarna, ca 1 mil från Säfsen, Fredriksberg ligger Markusfallet där Anders Anderssons släkt har bott i generationer. Det är i dag ett Natura 2000 område med rik biologisk mångfald. Filmen är en dokumentation av arbetet som fortgår för att bevara naturvärdena.
Inspelad: 2011

Filmfakta

Toppval för dig

Rådjursjakt med hunden Doris

Skjuter älg för min Kungsjöbackens Freja.

Efter upptag och ett kort ståndskall beslutar kvigan att förflytta sig. Turligt nog kommer den...

Grävlingsjakt

Följ gärna på youtube - Jägarliv

Revejegere i Aurskog

To av revene fra sesongen 2015/16