Användarvillkor

Användar och köpvillkor Bearplay.se1. Allmänt

Nedan angivna villkor anger det som gäller mellan dig som användare och medlem (nedan ”Användaren”) och Bearplay AB med organisationsnummer 5569446122 som leverantör av medlems- och prenumerationstjänsten på webbsidan www.Bearplay.se (nedan ”Bearplay”). Företaget innehar f-skattsedel.Genom att klicka på knappen ”Skicka” på medlemsbekräftelsen så bekräftar användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen och godkänner och accepterar användarvillkoren och villkoren för köp.


2. Åldersgränser

För att bli medlem på Bearplay måste man ha fyllt 15 år och för göra betalningen avseende sitt medlemsskap själv så måste användaren fyllt 18 år, eller om användaren fyllt 15 år så måste användaren ha förmyndares tillstånd för att bli prenumerant.
När användaren klickar på knappen ”Skicka” på orderbekräftelsen gällande prenumeration så intygar användaren att han eller hon har fyllt 18 år - eller om användaren fyllt 15 år - att han eller hon har förmyndares tillstånd för köpet av prenumerationen.3. Ikraftträdande och upphörande

I samband med registreringen så bekräftar användaren att han eller hon har läst igenom, förstått, godkänner och accepterar villkor och regler som gäller för medlemmar på Bearplay.
Användarvillkoren gäller tills vidare och Bearplay förbehåller sig rätten att göra förändringar gällande vad som statueras i dessa villkor. Eventuella ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. Användarvillkoren finns alltid publicerade på Bearplay.
Om du av någon anledning önskar säga upp ditt medlemskap eller prenumeration, så skickas ett mejl till Bearplay på den adress som anges under ”kontakt” på Bearplay. Detta mejl skall innehålla relevanta och riktiga uppgifter om användaren såsom namn, adress, kontaktuppgifter och en fungerande e-postadress.
Bearplay kan även säga upp och stänga av enskilda användare omedelbart om användaren brutit mot de regler som regleras i dessa villkor. Uppsägning sker skriftligen till användarens senast uppgivna e-postadress.
När användaren sägs upp så har användaren inte längre rätt att använda tjänsterna som erbjuds på Bearplay.
På användarens begäran kan Bearplay också avsluta användarens konto.
Dock kommer inte den prenumerationsavgift man eventuellt betalat för det aktuella året att återbetalas.
Bearplay är under ständig utveckling och Bearplay förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, ta bort eller göra tillägg i layout, innehåll, funktion eller på annat sätt genomföra förändringar i Bearplay och i erbjudna tjänster.

 

4. Upphovsrätt

Allt material på Bearplay är skyddat av svensk och internationell upphovsrätt. Bearplay och dess innehåll får endast användas för privat bruk.
Design och innehåll som återfinns på Bearplay, ägs av Bearplay och inte får kopieras eller användas utan tillstånd. Upphovsrätten till texter, bilder och filmklipp innehas av respektive fotograf, filmare, producent, författare och skribent. Innehåll och utformning får inte användas, lagras eller skickas i någon form utan skriftligt tillstånd från Bearplay.
I forum eller i andra delar på Bearplay där medlemmarna själva publicerar text, film eller bilder så har avsändaren själv ansvar för innehållet. Det som publiceras får inte vara kränkande, visa pornografiskt innehåll, utgöra hets mot folkgrupp, vara rasistiska, visa straffbara skildringar eller göra intrång på andras upphovsrätt.
Bearplay ansvarar inte för innehåll på webbplatser eller hemsidor som Bearplay länkar till, informerar om eller för tjänster eller produkter som tillhandahålls av någon annan än Bearplay.
För eventuella filmklipp som publiceras av användare så har användaren också ansvar för ljud och musik också följer gällande lagar och regler för upphovsrätt.
Bearplay ansvarar inte heller för några förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med eller som ett resultat av användandet av Bearplay eller som Bearplay länkar till eller informerar om eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftstörningar.
Bearplay har också, om inget annat avtalats, en icke-exklusiv, ej tidsbegränsad rätt att utan särskild ersättning publicera filmklipp, texter, bilder eller annan information som lagts in av medlemmar, på Bearplay. Bearplay har även rätt att publicera skärmdumpar och dylikt i andra media, för att illustrera Bearplay för egna eller andras marknadsföringsändamål.
Detta innefattar även Bearplays samarbetspartners i samband med gemensamma marknadsföringsåtgärder eller liknande. 
De personuppgifter du anger vid medlems- och/eller prenumerationsregistrering kommer att lagras i vår databas och registreras, tillsammans med de bilder och texter du laddar upp och de texter du skriver in. Vi lagrar även statistik och de loggar som uppkommer då du använder Bearplay.
När du samtycker till att bli medlem och/eller prenumerant på Bearplay så har du givit ditt godkännande till detta, något som Personuppgiftlagen (PuL) kräver.
Reglerna för PuL kan du läsa mer om här. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

 5. Registrering

För att kunna använda tjänsterna på Bearplay, så ansvarar du som användare för att:
1. Uppge korrekt och fullständig information i registreringsformuläret på Bearplay
2. När du fyllt i och godkänt villkoren så ansvarar du som användare för inloggningsuppgifterna (inklusive lösenordet) och att dessa uppgifter hanteras på ett säkert sätt och på intet sätt sprids vidare till fler användare.
3. Uppdatera löpande din användar- kontaktuppgifter så Bearplay kan skicka dig information som gäller ditt medlemskap.
4. Du ansvarar för all användning av ditt konto och för alla de handlingar och aktiviteter som sker med ditt konto.


 6. Användarens skyldigheter

Utöver vad som i övrigt framgår av dessa villkor så åligger det alltid användaren att:
a) Kontrollera vad som gäller i villkoren för Bearplay och dess tjänster.
b) Hålla sig till reglerna som gäller på Bearplay vid publicering av texter, filmer, foton eller annat material
Det är förbjudet att:
c) Använda Bearplay och tjänsterna som erbjuds på Bearplay för något annat ändamål än rent privat.
d) Att använda eller visa filmerna som erbjuds på Bearplay för någon publik visning om inte annat skriftligen avtalats.
e) På något sätt försöka kringgå kopieringsskydd eller andra funktioner som finns på Bearplay
f) Att på något sätt försöka ta bort, ändra, nedsätta eller påverka funktioner som finns integrerade på Bearplay
g) Att på något sätt kopiera eller på annat sätt sprida innehåll som finns på Bearplay utan särskilt tillstånd.
h) Ändra eller försöka ändra streamade eller på annat sätt publicerade filmers format.
i) Kopiera filer i fler exemplar eller distribuera filer som publicerats på Bearplay i någon som helst form.
j) Försöka ändra, kringgå och/eller överlista Bearplay eller dess samarbetspartners säkerhetsfunktioner, säkerhetsrutiner och IT-system
k) Att på något sätt själv möjliggöra, marknadsföra, skapa forumgrupper, informera om, underlätta eller på annat sätt medverka i eller till någon olaglig spridning, kopiering, uthyrning, sublicensiering, eller publicering av upphovsrättsligt skyddat material som finns på Bearplay.
l) Samla e-postadresser eller annan kontaktinformation om andra användare i syfte att utöva kommunikation som ej överenskommits, efterfrågats eller önskats
m) Använda Bearplay i olagligt syfte eller på något sätt som kan skada, förstöra eller överbelasta tjänsterna eller Bearplay eller dess prenumeranter/medlemmar.
n) Använda automatiserade script eller programvaror för att samla information från, eller på andra sätt interagera med Bearplay
o) Ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller publicera innehåll som kan vara skadligt, skrämmande, trakasserande, hotande, olagligt, vulgärt, obscent, bedrägligt, oetiskt, diskriminerande, rasistiskt, främlingsfientligt, pornografiskt, uppmanande till brott eller på annat sätt tveksamt;
p) Ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt på Bearplay tillgängliggöra någon privat information om tredje part, inkluderande men inte begränsat till adresser, telefonnummer, sidor inom sociala medier såsom facebook, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer
q) Ladda upp, posta, överföra, dela eller på annat sätt göra tillgängligt material som kan innehålla virus eller annan skadlig kod, filer eller program skapade för att störa, förstöra eller på annat sätt begränsa funktionaliteten av mjukvara eller hårdvara. Detta inkluderar även länkar till andra hemsidor som kan innehålla så kallad skadlig kod.
r) Ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt material som kan uppmuntra till eller ge instruktioner för att begå kriminella handlingar, strider mot någons rätt, eller som i övrigt strider mot någon nationell eller internationell lag. Detta gäller även uppmanande till exempelvis tjuvjakt eller jaktbrott.
s) Att registrera fler konton, konton åt någon annan eller utge sig för att vara någon annan person eller skapa en falsk identitet för användande av Bearplay.
t) Använda eller försöka använda någon annans konto utan godkännande av Bearplay.


7. Avstängning

Om användaren bryter mot villkoren kan Bearplay meddela användaren en varning, avsluta användarens medlemskap, ta bort användarens profil och/eller material eller information som användaren har postat på Bearplay eller förhindra användaren från att använda eller ansluta till tjänsten eller Bearplay. Bearplay förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder när som helst, med eller utan förvarning. Dessa beslut kan inte överklagas.
Varje användare är själv ansvarig för allt som sker med användarens konto. Vid grova överträdelser av publicerade
Texter, bilder, filmklipp eller annat som kan skada Bearplay eller som strider mot svensk lag kan polisanmälan ske.


8. Bearplaykonto

Som användare så öppnar du ett Bearplaykonto. Här väljer användaren att enbart bli medlem eller att bli prenumerant. Som prenumerant får man tillgång till samtligt material som publiceras på sidan, bland annat filmer.
Som prenumerant betalar för närvarande användaren 588 SEK inkl. mervärdesskatt per år. Köpet ses som en engångsavgift och återbetalas ej. Det åligger användaren själv att säga upp sitt abonnemang inom 365 dagar, annars förnyas abonnemanget automatiskt. Betalning sker via de möjligheter som erbjuds på Bearplay. Bearplay.se kan välja att höja eller sänka priset eller släppa tjänsten fri när man så själv önskar.
Vid brott mot de regler och villkor som gäller på Bearplay så kan användarens konto/prenumeration avslutas. I dessa fall återbetalas ej prenumerationsavgifter.
Bearplay har rätt att när som helst ändra priser på prenumerationer eller andra produkter som erbjuds på sidan. Dock kan Bearplay ej kräva mer betalt av en användare som betalt sin årsprenumeration och i efterhand kräva ytterligare betalning av ett redan betald abonnemang.
Om användare dock inte fullgör sina betalningar till Bearplays samarbetspartners, så har Bearplay rätt att stänga av användaren.
Du kan säga upp ditt Bearplay abonnemang på våran betaltjänst (www.cleeng.com
). 


9. Språk

Användaravtalet kan för tillfället endast ingås på svenska språket. Dock är det fritt att nyttja tjänsterna eller att bli prenumerant även för användare i andra länder. Dock gällande samma villkor och det är upp till användaren att skaffa sig relevant information om vad som är gällande regler på Bearplay.10. Teknik

För att Du ska kunna se filmer på Bearplay krävs att Du har en dator av viss kapacitet. Det är upp till prenumeranten att själv ta reda på om den dator man använder har den prestanda och de programvaror som krävs för att kunna se på streamad video.
För streamingtjänsten på Bearplay skall kunna utnyttjas så krävs även att användarens registrerade medlemsuppgifter är korrekta och fullständiga.
Samtliga filmer som publiceras visas i befintligt skick.
Bearplay ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av användaren eller av fel eller brister i användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som tillhör annan än Bearplay.
Bearplay ansvarar inte i något fall för skador i form av datahaverier, intrång, virus eller förlust av data.
Bearplay ansvarar under alla förhållanden, om inte annat anges ovan, inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i tjänsten.
Ett bra tips för att ta reda på om du kan se filmer och har riktiga programvaror installerade är att gå till exempelvis www.svt.se/play och kontrollera om du kan se filmerna som visas där.
Bildkvaliteten på uppspelningen är olika beroende på vilken bredbandshastighet du har som användare. Filmerna stremas ut i olika kvalitetsformat: 400, 800,1200, 1800 och 2400 Kbps. Bearplay ansvarar inte för om användarens bildkvalitet är av mindre bra kvalitet som orsakas av den bredbandshastighet man som användare har.  11. Personuppgifter

När användaren registrerar sig som medlem eller som prenumerant på Bearplay så lämnar användaren kontaktuppgifter som innehåller uppgifter om användarens identitet. Bearplay kan även komma att inhämta vissa andra uppgifter om användaren så som uppgifter om antal besök, konsumtionsmönster, IP-adresser och inloggningstider. Vidare kan viss annan information automatiskt inhämtas genom användandet av så kallade cookies.
I och med att användaren accepterar villkoren i dessa villkor samtycker användaren till att Bearplay sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med användarens medlemskap.
Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge användaren är medlem och/eller prenumerant på Bearplay och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Bearplay skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot användaren.
Bearplay kommer inte separat att sälja uppgifterna vidare. Försäljning får dock ske till bolag som ägs och kontrolleras av Bearplay eller annan partner som man har avtal med.

 

12. Bearplays ansvar

Även om Bearplay har regler för användarna om publicering av material, kan bolaget inte kontrollera eller ta ansvar för vad varje enskild användare postar, överför eller delar genom Bearplay. Bearplay är heller inte ansvarigt för stötande eller olämpligt material på Bearplay som genererats av användare på Bearplay.
Bearplay kan inte heller garantera att Bearplay alltid fungerar. Vissa tjänster kan tillfälligt ligga nere på grund av underhåll, uppdateringar eller genom andra typer av avbrott.
Allt nyttjande av Bearplay och dess tjänster sker på eget ansvar och på egen risk.
Bearplay ansvarar inte för avbrott, försening i överföring, fel på Internet, bredband eller andra typer av uppkopplingar, stöld eller förstöring eller obehörig anslutning till, eller ändring av, användares kommunikation.
Bearplay ansvarar inte för tekniska fel eller andra problem som kan uppstå hos tredje part.
Bearplay ansvarar inte heller för förlust eller skada som uppkommer genom nyttjande av Bearplay eller tjänsterna.
Bearplay strävar efter att Bearplay skall vara fri från virus eller andra skadliga programvaror eller skadlig kod, men kan tyvärr inte garantera detta.

  

13. Ångerrätt

De filmer som distribueras elektroniskt i form av filmer för streaming tillhandahålls av en samarbetspartner till Bearplay. Bearplay ansvarar ej för avbrott eller andra problem som kan uppkomma hos denna samarbetspartner. Bearplay tillhandahåller användaren en tjänst enligt distansavtalslagen och då Bearplay fullgörande av tjänsten påbörjas så snart orderbekräftelsen skickats till användaren så gäller inte distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt.
Genom att klicka på knappen ”Skicka” på en orderbekräftelse samtycker Användaren till att Bearplay påbörjar fullgörandet av leveransen.14. Överlåtelse

Bearplay äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till annan utan föregående samtycke från användaren. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon annan utan Bearplay i förväg inhämtade skriftliga samtycke.15. Tillämplig lag och tvistlösning

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuell tvist avgörs i Karlstads Tingsrätt.

 

16. Information

Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är användaren välkommen att höra av sig till Bearplay via kontaktformuläret på sidan.