Påskjuten galt

Ett lyckat eftersök o ståndskall av min karelar/plott Charlie blev lite närkamp på slutet