SC - SVENSK BJÖRNJAKT NR 3

I denna film behandlar Rasmus Boström själva ”skottet” mot björn i olika situationer. Filmen tar på ett unikt sätt upp skott mot björn i praktiken med
tips och råd över hur Rasmus tänker i de ibland otroligt snabba och farofyllda situationer som kan uppstå vid björnjakt. Här tas också valet av ammunition
och kaliber upp. Rasmus tar oss även med till Kanada (British Columbia ) för att visa hur man jagar svartbjörn med hund.