Svensk Björnjakt 3

Svensk Björnjakt 3

I denna film behandlar Rasmus Boström själva ”skottet” mot björn i olika situationer. Filmen tar på ett unikt sätt upp skott mot björn i praktiken med
tips och råd över hur Rasmus tänker i de ibland otroligt snabba och farofyllda situationer som kan uppstå vid björnjakt. Här tas också valet av ammunition
och kaliber upp. Rasmus tar oss även med till Kanada (British Columbia ) för att visa hur man jagar svartbjörn med hund.

**English**
In this film, Rasmus Boström deals with the "shot" against a bear in different situations. The film in a unique way captures shots of a bear in practice
tips and advice on how Rasmus thinks in the sometimes incredibly fast and dangerous situations that can arise during bear hunting. Here the choice of ammunition is also made
and caliber up. Rasmus also takes us to Canada (British Columbia) to show how to hunt a black bear with a dog.

Svensk Björnjakt 3
  • Svensk Björnjakt 3

    I denna film behandlar Rasmus Boström själva ”skottet” mot björn i olika situationer. Filmen tar på ett unikt sätt upp skott mot björn i praktiken med
    tips och råd över hur Rasmus tänker i de ibland otroligt snabba och farofyllda situationer som kan uppstå vid björnjakt. Här tas också valet av am...