Svensk Dovviltsjakt 1

Svensk Dovviltsjakt 1

Här får du följa det Svenska Dovviltet tillsammans med Leif Carlström och Jonas Lännbjer. Filmen tar oss ut i markerna och berättar om hur dovviltet lever. Att förvalta dovviltet är både intressant och svårt. Filmen bjuder på mycket jakt och information bland annat om hur man på Ringsö lyckats förvalta och bygga upp en dovviltstam till rätt åldersfördelning och med stora trofeér. Filmen är mycket underhållande och visar även bra etiskt hundarbete i samband med jakt. Filmen är ett självklart val för den som dels vill lära sig mer om dovviltet men också vill uppleva spännande jakt. I filmen träffar vi även Thony Eriksson, viltförvaltare på Råbäck Egendom och tar del av hans erfarenheter vad beträffar dovviltet som art och jaktbart vilt.

**English**

Follow the Swedish fallow deer together with Leif Carlström and Jonas Lännbjer. This movie takes us out in the wilderness were we get to experience how the fallow deer lives. Managing the fallow deer is both hard and interesting. The movie offers a lot of hunting and information. for example how on Ringsö they managed to bring up a fallow deer ”tribe” with the right age distribution and great trophies. It's a very entertaning movie that also shows off good ethical work with dogs during hunting. The movie is an obvious choice for anyone that wants to learn more about fallow deer but also wish to experience exciting hunting. In the movie we also meet Thony Eriksson. a wildlife manager at Råbäck estate and takes part from his experiences concerning fallow deer as a species and huntable game.

Svensk Dovviltsjakt 1
  • Svensk Dovviltsjakt 1

    Här får du följa det Svenska Dovviltet tillsammans med Leif Carlström och Jonas Lännbjer. Filmen tar oss ut i markerna och berättar om hur dovviltet lever. Att förvalta dovviltet är både intressant och svårt. Filmen bjuder på mycket jakt och information bland annat om hur man på Ringsö lyckats fö...