Svensk Lodjursjakt 2

Svensk Lodjursjakt 2

I Svensk Lodjursjakt nr 2 gör Rasmus Boström en fortsättning på den mycket uppskattade filmen Svensk Lodjursjakt nr 1. I lodjurs 1:an handlade det mycket om lodjur som träat vilket är en verklighet för hundförare. I uppföljaren tar han mer itu med de situationer som är vanligare för en passkytt såsom när man skjuter på drev. Skottsekvenserna när man skjuter på drev är flera men i filmen finns också med lo som gått i gryt, lo som träat samt ståndskall på marken. Ett måste för den lodjursjakt intresserade, filmen bjuder på många spännande jakter.

**English**
Swedish Lynx Hunting No. 2 is Rasmus Boström's continuation of the very popular Swedish Lynx Hunting No. 1. The first film was very much about lynx having climbed trees. which is a reality for dog handlers. In this sequel. Rasmus deals more with situations more common for a posted hunter. such as driven hunt. There are several sequences of driven hunt but the film also covers lynx entering into burrows. lynx in trees and baying from the ground. A must for those interested in lynx hunting. this film offers many exciting hunting scenes.

Svensk Lodjursjakt 2
  • Svensk Lodjursjakt 2

    I Svensk Lodjursjakt nr 2 gör Rasmus Boström en fortsättning på den mycket uppskattade filmen Svensk Lodjursjakt nr 1. I lodjurs 1:an handlade det mycket om lodjur som träat vilket är en verklighet för hundförare. I uppföljaren tar han mer itu med de situationer som är vanligare för en passkytt s...