Svensk Vargjakt 1

Svensk Vargjakt 1

Med den första filmen om vargjakt i sitt slag strävar Rasmus Boström och hans jaktkamrater efter att visa hur vargjakt går till rent praktiskt.
Meningen med filmen är att ge dig som tittare en gedigen kunskap om hur man går tillväga för att jaga varg, bland annat med lapptyg och drivande hundar.
De berättar om olika tankar och upplägg kring lapptyg för att jaktformen skall fungera optimalt och ger handfasta exempel på användningen av hundar under praktisk jakt samtidigt som risker samt för- och nackdelar med olika jaktmetoder vägs mot varandra.

**English**
With the first film about wolf hunting of its kind, Rasmus Boström and his hunting companions strive to show how wolf hunting is done in a purely practical way.
The purpose of the film is to give you as a viewer a solid knowledge of how to go about hunting wolves, including patchwork and drifting dogs.
They tell about different ideas and approaches to patchwork for the hunting form to work optimally and give concrete examples of the use of dogs during practical hunting while weighing the risks and disadvantages of different hunting methods.

Svensk Vargjakt 1
 • Svensk Vargjakt 1

  Med den första filmen om vargjakt i sitt slag strävar Rasmus Boström och hans jaktkamrater efter att visa hur vargjakt går till rent praktiskt.
  Meningen med filmen är att ge dig som tittare en gedigen kunskap om hur man går tillväga för att jaga varg, bland annat med lapptyg och drivande hundar.
  ...

Extras

 • Svensk Vargjakt 1 Trailer

  Med den första filmen om vargjakt i sitt slag strävar Rasmus Boström och hans jaktkamrater efter att visa hur vargjakt går till rent praktiskt.
  Meningen med filmen är att ge dig som tittare en gedigen kunskap om hur man går tillväga för att jaga varg, bland annat med lapptyg och drivande hundar.
  ...

 • Svensk Vargjakt 1 : Teaser 2

  Se hela filmen på Bearplay.se

  **English**

  See the whole episode on Bearplay.se

 • Svensk Vargjakt 1 : Trailer 1

  Se hela filmen på Bearplay.se

  **English**

  See the whole episode on Bearplay.se