Vad är ett termiskt sikte?

George Dobre från Astro Sweden förklarar vad ett termiskt sikte är samt tar dig igenom hur du lättast skjuter in ett termiskt sikte. Du får även en del andra tips vad gäller handhavandet av ett termiskt sikte.

ATN International är ett dotterbolag till ATN Corporation, en ledande tillverkare och utvecklare av precision NightVision Optics & Thermal Imaging. I över två decennier sedan grundandet har ATN utvecklat det största urvalet av optiska ljus förstärkare som tillgodoser konsumenter, jägare, brottsbekämpning och militära klienter.